Jeg påpekte i DN 17. februar at det er viktig for kraftsystemet og lønnsomt for kundene å redusere strømforbruket i timer med høye kraftpriser. I DN 22. februar etterlyser Even Bakke en enklere prismodell og Linda Öberg fra Huseierne ber om enklere tilgang på informasjon om forbruksdata for tredjeparter.

Bakke viser til Sveits, der strømprisen er dobbelt så høy om dagen som om natten. I Norge har vi «nattpris» hele døgnet, påpeker han. Det skyldes at vi med vår vannkraft normalt har rikelig tilgang på kraft gjennom døgnet. I Sentral-Europa er det stor knapphet på dagtid, og da må de dyreste kraftverkene fyres opp.

Kraftprisen fastsettes på kraftbørsen ut fra tilbud og etterspørsel. Også i Norge varierer prisene fra time til time, men tilgangen på kraft gjør at vi har unngått en generell dobling av prisene på dagtid, unntatt på de aller kaldeste dagene. De fleste norske forbrukere er antagelig glade for dette.

Når det gjelder kraftnettet, er situasjonen slik at det faktisk er knapphet på kalde vinterdager. Det er grunnen til at de fleste nettselskaper og myndighetene ønsker en effektbasert nettleie. Hensikten er å gjøre det billigst for kundene å bruke strøm når det er god plass i nettet. Her kan en modell som ligner på Bakkes forslag fungere, og dette testes nå i Drammen.

Vi venter på politisk beslutning om regelverket for nettleien, og vi håper Olje- og energidepartementet lander på en konklusjon som er god for både kraftsystemet og forbrukerne.

Bakke savner en «app» som gir informasjon om eget forbruk. Slike apper tilbys allerede av enkelte strømleverandører og nettselskaper. Noen av disse kan også styre kraftforbruket, for eksempels tidspunktet for elbillading.

Öberg påpeker at det er tungvint for tredjeparter å få tilgang til kundedata fra Elhub. Dette springer ut av strenge personvernkrav. Kunden har råderett over dataene, og kun de som har eksplisitt tillatelse fra kunden, får tilgang til data. Elhub jobber sammen med myndighetene for å se om det kan finnes mer brukervennlige måter å løse dette på som fortsatt respekterer kundens personvern.

Statnett og Elhub ønsker også en nasjonal digital standard for å utveksle tariffinformasjon. En slik standard vil gjøre digital interaksjon og automatisering mulig, slik at kunden ikke trenger å handle manuelt.

Selv om det allerede i dag er store penger å spare for bevisste forbrukere, er vår ambisjon at gode data og digitale verktøy vil hjelpe forbrukerne til å bli enda smartere – og gi økonomiske gevinster for både forbrukerne, tredjeparter og samfunnet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.