Eva Grinde mener lærere ikke har lest den nye stortingsmeldingen om videregående skole godt nok når vi reagerer (kommentar i DN 30. mars). Grinde har ofte god bullshitdetektor når det gjelder ledelsesmodeller, nytale og konsulentbonanza i næringslivet. Jeg etterlyser den samme teften når det gjelder utvikling av skolen.

Det er greit at hun selv mener hun leser bedre enn lærere og «dannelsesforsvarere», men hun har tydeligvis ikke lest utviklingen i skolen de siste årene.

Siden tidlig på 2000-tallet har den videregående skolen beveget seg bort fra fag, dannelse og kunnskap mot standardisering forkledd som kvalitet, nedprioritering av vitenskapsfag og et smalt kompetansebegrep. Arbeidslivet mener elevene ikke kan nok når de kommer til dem. Det samme sier universitetene. Dette løses ikke med «nye måter å undervise på», men med større respekt for fagene og for våre felles verdier. Det være seg i yrkesfagene og vitenskapsfagene.

Allmenndannelsen blir viktigere enn noensinne i et mer sosialt fragmentert samfunn, både som et grunnlag for det store «vi» og som en plattform for livslang læring for den enkelte.

Å foreslå at elevene kan velge bort grunnleggende allmenndannende fag og lage et samlefag for disse er ikke veien å gå. Et slikt nytt «O-fag» vil ikke kunne møte kravene i de nye læreplanene, fagfornyelsen, om dybdelæring. Det vil snarere bli et fag som legger opp til overflatelæring. Å velge bort det som oppleves vanskelig er ikke alltid en oppskrift på suksess.

Derfor er det godt lærere i videregående opplæring reagerer når regjeringen foreslår å senke den faglige listen ytterligere og at lærerne har dybdelest meldingen, ikke bare skumlest.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.