Erling Hjelmeng og Olav Kolstad skriver i et innlegg 27. august at Arbeiderpartiets og fagbevegelsens arbeid for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel blir krevende å gjennomføre, rent juridisk.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sendte før sommeren ut et forslag til lovtekst om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Målet med loven er tydelig. Den skal fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i Norge, også til sjøs. Loven skal beskytte arbeidstagere, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse.

Det overordnet målet er å skape et samfunn der alle som jobber i norsk arbeidsliv, også på sjøen, skal ha en grunnleggende trygghet og anstendig lønn på jobben. Det skulle i grunn bare mangle.

Hjelmeng og Kolstad har rett i at dette arbeidet vil berøre rammene for EØS-samarbeidet. Det lever vi i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen godt med. De har selvsagt også rett i at politiske vurderinger har vært avgjørende for regjeringens arbeid i saken.

For det er nettopp det som er politikk – å skape et samfunn der folk slipper sosial dumping – selv om du jobber på sjøen. Gjennom historien har det gått et grunnleggende skille mellom høyre- og venstresida i norsk politikk, der fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har kjempet igjennom en rekke reformer for å sikre et godt samfunn med muligheter for alle, uansett hvem du er eller hvor mye penger du har i lommeboken.

Motstanden har til tider vært hard fra høyresiden og andre som mener at reformene ikke kan, eller bør, gjennomføres.

Høringsnotatet til dette lovforslaget er på over 100 sider, og EØS-rettslige forpliktelser er godt beskrevet, sammen med de andre folkerettslige forpliktelsene i både havretten og i internasjonal handelsrett. Som ethvert lovforslag som sendes ut på høring, er det godt gjennomarbeidet og kvalitetssikret. Men det er selvsagt mulig at forslaget kan forbedres.

Lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår var ute på høring frem til 1. september. I Norge sender vi lovforslag ut på høring nettopp for å kunne få innspill til lovteksten, og for at det skal være mulig å justere forslaget før det behandles i Stortinget.

Over 60 høringsinstanser var invitert som høringsinstans til å gi innspill, blant dem både Norges Rederiforbund og Offshore Norge. Vi registrerer at både Hjelmeng og Kolstad har bistått Norges Rederiforbund og rederstanden i deres innspill til lovforslaget. Disse innspillene vil selvsagt bli både lest og ettergått på en god måte.

Vår målsetning er at Norge skal få et bedre lovverk, som sikrer arbeidstagernes rettigheter til sjøs. Skulle det være deler av lovforslaget som kan forbedres, er det selvsagt noe alle vi som arbeider for bedre arbeidsvilkår for vanlige folk vil være opptatte av å rette opp i. Men målet står fast: å skape et trygt arbeidsliv for alle – også i norske farvann.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.