Professor Gisle James Natvik har i DN 18. august sammenlignet strømstøtte til næringslivet med statens rolle i en bankkrise. Uten å kommentere Natviks poeng om strømstøtte, bør det minnes om at det har kommet nye prinsipper for krisehåndtering av banker.

Natvik påpeker helt riktig at bankene er strengt regulert, men etterlater samtidig et inntrykk av at bankene alltid vil bli reddet av staten. Natvik utelater imidlertid det sentrale poenget om at offentlige midler ikke lenger skal benyttes for å redde bankene.

Kriser i økonomien som også omfatter krise i banker varer ofte lengre og har større samfunnsøkonomiske kostnader enn dersom bankene ikke er i krise. Det er hovedgrunnen til at det er viktig å unngå bankkriser.

Natvik stiller spørsmål ved om vi ønsker et system der staten systematisk redder banker i kriser («bail-out»). Dette spørsmålet har allerede blitt besvart av reguleringsmyndighetene i EU etter finanskrisen, gjennom nye regler for krisehåndtering av banker.

Formålet med det nye regelverket er at banker og myndigheter skal forebygge og håndtere kriser på en slik måte at skattebetalerne ikke tar regningen. Det nye regelverket flytter kostnaden og risikoen fra staten til bankenes investorer. Disse reglene er også innført i Norge og det innebærer at bankenes eiere tar tapet og ny egenkapital tilføres av bankenes gjeldsinvestorer («bail-in»).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.