Koronaepidemien og oljeprisfall fører til det største fallet i aktiviteten på norsk sokkel noensinne. Full stans i nye prosjekter i 2020 vil føre til at tusenvis av arbeidsplasser settes i fare. Dette er ikke bare dramatisk for hver enkelt som mister jobben. Disse jobbene representerer kompetanse som Norge vil være helt avhengige av om vi skal bygge et grønnere næringsliv mot lavutslippssamfunnet.

I dag sysselsetter olje og gassnæringen med tilhørende leverandørindustri, 225.000 personer i Norge. Det finnes oljearbeidere i alle landets kommuner.

Hvis det ikke raskt settes inn tiltak som vil stimulere til økt aktivitet, vil flere titusener kunne miste jobbene sine og vital kompetanse dermed kan gå tapt. Dette haster, selskapene har allerede signalisert at flere hjørnestensbedrifter langs kysten vil bli lagt ned om det ikke kommer nye tiltak.

Dette er verdikjeder og kompetanseklynger som er grunnlaget for utvikling av morgendagens bærekraftige løsninger og fremtidens norske næringsliv.

Hvis leverandørindustrien ikke overlever krisen og arbeidsplassene forsvinner, skal det mye til for at vi klarer å bygge opp igjen disse miljøene. Da vil det være andre land som vil overta vår "grønne" ledertrøye. Derfor haster det nå med å holde aktiviteten oppe. Hvis Norge skal klare å ta en posisjon innenfor havvind, karbonfangst og lagring, hydrogen eller andre lovende verdikjeder må vi ha med oss teknologien og kunnskapen medarbeiderne har fra leverandørindustrien.

DN skriver på lederplass det vil være risikofylt å endre skattesystemet for å utløse aktivitet. I samme artikkel skriver avisen at nedgangen i oljepris nå først og fremst skyldes nedgang i økonomisk aktivitet på grunn av korona, samtidig som Opec-samarbeidet sprakk med overproduksjon som resultat. De venter at oljeprisen er på vei oppover.

Det kan dermed være svært gode grunner å bidra til at en dump i oljeprisen ikke fører til masseoppsigelser og konkurser innenfor en industri vi trenger inn mot lavutslippssamfunnet. DN har rett i at vi må ta vare på kompetansen og arbeidsplassene, men tar totalt feil når avisen er skeptiske til næringens forslag til endringer i skattesystemet for å få til dette.

Næringens forslag innebærer ikke skattekutt, men er en utsetting av skatt der fordelen betales tilbake med renter. Oppdaterte tall fra Finansdepartementet viser at næringens skatteforslag totalt sett innebærer økte inntekter for staten på fem milliarder kroner. Vi ber altså ikke om skattelette, men om mulighet til å utsette skatten slik at vi kan holde oppe aktiviteten å sikre arbeidsplasser.

Det er ikke skatteforslaget som er risikofylt. Det å la være å handle nå, vil være ren gambling der norske arbeidsplasser og norsk leverandørindustri settes i fare.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.