I en refleksjon om det norske kraftsystemet i DN 6. januar avlegger Svein Roar Brunborg og Bjørn O. Øiulfstad en visitt til Agder Energi: «Agder Energi med hovedkontor i Kristiansand, og med kommuner på Sørlandet og Statkraft som eiere, har de siste årene bidratt med konsulentrapporter som støtter opp under argumentene om at Norge bør bli Europas batteri. For å oppnå dette er nye kraftkabler med stor eksportkapasitet nødvendig. Tilfeldigvis ligger sjøkablene til Europa hensiktsmessig nær kraftverkene til Agder Energi».

Det er riktig at vi, sammen med en rekke kraftselskaper og klimabevegelsen har ment og mener at norsk vannkraft har en rolle å spille i innsatsen for å avkarbonisere Europa. Det er også en del av argumentasjonen for hybride løsninger ved havvindsatsning i Nordsjøen.

Men årsaken til at de fleste mellomlandskablene går fra Agder-regionen til kontinentet handler om geografisk nærhet, ikke om særinteressene til Agder Energi. De to første kablene til Danmark, Skagerak 1 og 2, ble etablert i 1976 og 1977, mange år før Agder Energi ble skapt og i god tid før den nye energiloven ble vedtatt.

Det hører også med til bildet at den omstridte forbindelsen til UK, North Sea Link, går fra Rogaland og ikke Agder, og at det enda mer omstridte kabelprosjektet North Connect er planlagt å gå fra Hordaland, ikke Agder.

De to skriver også: «Det ser ut som om hverken Olje- og energidepartementet eller NVE har vært særlig opptatt av å sette konsesjonsvilkår for dem som bygger kablene – som sørger for at vi har en beredskap og en kraftforsyning som også fungerer i år med en unormal markedssituasjon».

«Dem som bygger kablene», og som eier og driver dem, er Statnett. De to vet sikkert at Statnett SF er et statsforetak som eies av Olje- og energidepartementet. Det er ingen grunn til å tro at departementet og NVE har vært lemfeldige i den grundige konsesjonsprosessen alle Statnetts kabelprosjekter har vært igjennom. Her sitter staten – og regjeringen – med kontrollen på alle sider.

For øvrig har regjeringen to større utredninger som berører den norske kraftforsyningen på programmet. At man i tillegg skulle trenge en uavhengig kommisjon, slik de to foreslår, synes rimelig unødvendig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.