Spekter-leder Anne-Kari Bratten kaster frem en rekke udokumenterte påstander og mistillit til arbeidstagerne, (intervju om hjemmekontor, DN 13. august). Hennes grenseløse mistillit til arbeidstagerne vil ikke bidra til bedre samarbeidsklima, som kunne vært nyttig i oppstarten av det kommende lønnsoppgjøret. Når hun i tillegg så tydelig går imot forskningsbasert kunnskap, blir resultatet ganske ille.

Selv om det finnes utfordringer med hjemmekontor, må vårt utgangspunkt være at det var få, om ingen, av arbeidstagerne som tok initiativ til dette. De ble pålagt hjemmekontor, og det var helsemyndighetene som mente dette var et godt tiltak for å bekjempe smittespredning. 12. mars ble landet lukket ned, men det var viktig å holde det offentlige og enkelte private sektorer i gang.

Hvis vi tar utgangspunkt i det som er fakta, som for eksempel forskning ved Fafo, blir bildet helt annerledes enn det Bratten tegner. Rundt halvparten av dem som ble spurt, svarer at de jobber hjemmefra. Fire av ti svarer at de er blitt pålagt hjemmekontor. Seks av ti svarer at de enten jobber mer effektivt enn tidligere eller er like effektive som før.

I Arbeidsforskningsinstituttet AFIs «Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse» ser vi at hele 73 prosent av dem med høy utdannelse svarer at de er pålagt å jobbe hjemmefra. Nesten fire av ti i denne gruppen forteller at de har hatt mer å gjøre.

Arbeidstagerne klarte raskt å tilpasse seg en ny hverdag med hjemmekontor. Forskningsresultatene forteller de har stort sett hatt en betydelig økt arbeidsmengde å håndtere. Og det viktigste av alt er at dette har de mestret.

Men hjemmekontor har også sine negative sider. Mange av våre medlemmer på hjemmekontor forteller at det er en ensom tilværelse, at de savner kontakten med kollegene. Noe av dette kan veies opp med kontakten på digitale plattformer, men for mange er det en dårlig erstatning.

Mange av våre medlemmer på hjemmekontor forteller at det er en ensom tilværelse, at de savner kontakten med kollegene

For mange arbeidstagere ble koronakrisen et sprang inn i en digital tidsalder. Det betyr at vi har hatt et gigantisk kompetanseløft innen arbeidslivet på få måneder.

Akademikerforbundets posisjon er at fremtidig bruk av hjemmekontor er et tema som skal drøftes mellom partene i arbeidslivet, der gjensidig respekt for vårt felles ansvar for verdiskaping med gode og trygge arbeidsforhold skal prege partssamarbeidet. Vi ser gjerne at lederen av Spekter inntar samme posisjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.