Aldri før har så mange nordmenn jobbet hjemmefra. Pandemien er naturligvis en hovedårsak, men utviklingen mot mer fleksibilitet i valg av arbeidssted går flere år tilbake. En fersk undersøkelse fra Oslomet viste også at syv av ti nordmenn ønsker å fortsette med hjemmekontor etter pandemien.

Derfor er det bra at regjeringen nå vil gjøre endringer i forskriften som regulerer arbeid utført i arbeidstagers hjem.

Mange virksomheter ønsker å kunne tilby sine ansatte fleksibilitet for valg av arbeidssted, og er opptatt av at regelverket legger til rette for at dette praktisk kan gjennomføres på en god måte.

Det er derfor uheldig at forskriften kun regulerer situasjoner der den ansatte arbeider i eget hjem. Fjernarbeid utført fra en fritidsbolig eller annet sted reguleres av arbeidsmiljøloven.

Ulike regler, avhengig av hvor den ansatte velger å arbeide fra, kompliserer oppfølgingen og etterlevelsen for både arbeidsgiver og arbeidstager.

Selv om trinn fire av gjenåpningen er utsatt og mange fremdeles må jobbe hjemmefra, er behovet og mulighetene for å jobbe «remote» kommet for å bli. Forskriftens virkeområde bør derfor utvides til også å omfatte fjernarbeid.

Ansatte bør i større grad selv kunne bestemme hvor de ønsker å jobbe.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.