I en artikkel i DN 19. november omtaler DN utviklingstrekk og problemstillinger rundt avvisning og avvikling av kunder. Medlemsforetakene i Finans Norge nedlegger store ressurser i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering, herunder avvisning og avvikling av kundeforhold. Dette er et arbeid som bankene tar på det største alvor, og som gir svært store konsekvenser ved brudd på reglene.

Hvitvaskingsloven har viktige regler om avvisning og avvikling. Disse reglene arbeider næringen målrettet for å etterleve. Våre medlemmer er også vel kjent med Finanstilsynets rundskriv om dette temaet.

Å hevde at det er et fenomen som «sprer seg i det stille blant norske banker: Nordmenn kastes ut og mister banktjenester, og det gjelder alt fra kriminelle til de aller mektigste», er det ikke dekning for, og det skapes et inntrykk av praksis med avvikling avvisning som ikke er i samsvar med virkeligheten.

Finansnæringen er blitt pålagt et stort ansvar i å forsøke å stoppe kriminelle som har som mål å hvitvaske sine midler. På den annen side skal man ikke avvise eller avvikle kunder uten gode grunner. Bankene og myndighetene bør ha en god dialog om forståelsen og praktiseringen av regelverket. Finans Norge merker seg for øvrig at vi og Finanstilsynet har sammenfallende vurdering av behovet for mer veiledning rundt spørsmålene om avvisning og avvikling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.