Styrkeforholdet mellom partene ved leie av bolig er meget skjevt, og det er ikke i leietagers favør. Når Fabian Woxholth påstår at husleieloven er forbrukervennlig, faller det på sin egen urimelighet. Han skriver nemlig i et innlegg i DN 25. august at han drister seg til å mene at husleieloven er blant de mest forbrukervennlige lovene vi har.

Jeg drister meg til fortsatt å være uenig.

FN har fastslått forbrukernes rett til tilgang til viktige varer og tjenester og beskyttelse av sine økonomiske interesser gjennom velfungerende markeder.

Leietageres rett til å bo er ikke sikret i dag. Forbrukerrådets undersøkelse blant 1500 leietagere viser at:

  • én av tre som flyttet i løpet av 2020, flyttet «ufrivillig»
  • én av tre barnefamilier er usikre på om de får fortsette å leie sin nåværende bolig.

At lovens hovedregel er god, hjelper lite når unntakene er så enkle å påberope seg både med og uten rot i virkeligheten. Ufrivillig flytting medfører stress og ofte store utgifter, og har særlig negativ effekt på barn.

At lovens hovedregel er god, hjelper lite når unntakene er så enkle å påberope seg

Et velfungerende marked er heller ikke sikret i dagens husleielov, blant annet fordi informasjonsgrunnlaget er asymmetrisk når pris og kvalitet avtales. Eieren har full informasjon om boligen mens leietagerens er begrenset.

Les også Blyverkets forrige innlegg: Loven må sikre leietagernes grunnleggende behov

Loven gir eieren betydelige muligheter til å velte tilleggskostnader over på leietager i avtaleperioden. De høye overgangskostnadene ved å flytte gjør leietageren tilbøyelig til å akseptere mange uforutsette utgifter og andre ulemper i leieforholdet.

Woxholth peker på at mange utleiere er «vanlige folk med husrom til overs». Det er en utfordring for leiemarkedet som en revidert lov må ta høyde for, men ikke nok til å se gjennom fingrene med at det er andre vanlige folks hjem som forvaltes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.