Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi kommenterer i DN 8. januar vårt innlegg i DN 6. januar ved å gi oss en geografileksjon, men kommenterer ikke det som var vårt hovedanliggende: Konsekvensene av kraftprodusentenes lobbyvirksomhet for å få bygget nye strømkabler til Europa.

Syvertsen opplyser at en rekke kraftselskaper og miljøbevegelsen mener at norsk vannkraft har en rolle å spille i innsatsen for å avkarbonisere Europa. Hybridkabler i Nordsjøen som kobles rett på det europeiske kraftnettet er også et bidrag til dette.

En konsekvens av den argumentasjonen er at kraftprodusentene har prioritert Europas behov for avkarbonisering fremfor norske forbrukere og industri.

Syvertsen unngår behendig å kommentere hvilke konsekvenser de to kablene, som ble satt i drift i 2021, har fått for norske strømkunder – nemlig europeiske kraftpriser som kraftprodusentene tjener grovt på.

I kraftprodusentenes og offentlige myndigheters utredninger om nye strømkabler er konsekvensene for norsk kraftpris i liten grad berørt, eller bagatellisert. Det er heller ikke fremført noen juridisk eller økonomisk vurdering av om de økte nettinvesteringene internt i Norge, som følge av dette, er fordelt på en rimelig måte mellom norske strømkunder og de kraftprodusentene som tjener på eksporten.

Det vi ønsket å rette søkelyset mot i artikkelen, er hvordan politikerne, kraftbransje, Statnett og NVE har drevet gjennom strømkabelprosjekter til utlandet, som totalt har endret hvordan strømprisen fastsettes i Norge.

Vi hadde inntil nylig et av verdens mest velfungerende strømmarkeder.

Det store spørsmålet er om kraftprodusentene og fagmyndighetene har skjønt konsekvensene av sine handlinger. Konsernsjefen i Statnett skriver i Aftenposten 1. oktober i fjor: «Våre beregninger viser at hver av de nye kablene over tid vil bidra til en økning i kraftprisen på rundt 2–3 øre pr. kilowattime».

Vi heller i retning av å mene at kraftprodusentene i alle fall har skjønt konsekvensene. De skjønte at europeiske kraftpriser ville øke deres inntekter betydelig.

Nå er det viktig å gjøre norske strømkunder oppmerksomme på årsaken til deres sterkt økt strømkostnader.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.