Med Joe Biden som amerikansk president får vi en mer forutsigbar dialog mellom Washington og Beijing. Samtidig har president Xi Jinping lansert et utkast til femårsplan for perioden 2021 til 2025 som utfordrer Bidens planer. Det gir et krevende bakteppe for norske satsinger i det kinesiske markedet.

Rapporten Norske og europeiske interesser i Kina: Prioriteringer i en krevende tid, laget av The Governance Group på vegne av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) legges frem torsdag. Den tar for seg hvilke dilemmaer og muligheter Kinas fremvekst fører med seg.

Teknologikrigen intensiveres

Kina øker sine teknologiambisjoner. I planen China standards 2035 er det ikke lenger EU og USA som bestemmer rammebetingelsene for industriproduksjon, men Kina som setter globale standarder innenfor områder som robotteknologi, kunstig intelligens og neste generasjons informasjonsteknologi.

Med China Standards 2035 vil kinesiske selskaper ha vesentlig større mulighet til å konkurrere internasjonalt. Det er imidlertid minst to utfordringer:

  • 1) Kinesiske selskaper må lykkes med egenproduksjon av kjerneteknologi. Kinesiske teknologiselskaper er fortsatt til dels avhengig av nøkkelkomponenter fra i hovedsak amerikanske selskaper.
  • 2) En slik innflytelse krever at Kina øker sitt globale engasjement – aller helst på en måte som gjør andre land vennligstilte. Under koronakrisen har utviklingen i stor grad gått i motsatt retning.


Joe Biden har allerede varslet storstilt satsing på USAs egen innovasjonskraft – for å forhindre at det er Kina som i fremtiden dikterer reglene for hvordan verden utvikler og bruker ny teknologi. For Norges ypperste forskere gjelder det å ha den beste tilgangen til verdens ledende forskningsmiljøer, om de befinner seg i Beijing eller Boston. Det vil kreve betydelig balansekunst i årene fremover.

Tollkrigen dempes

Joe Biden har vært tydelig på at USA må kjøre et tøft løp overfor Kina, men har også uttrykt frustrasjon over Trumps tro på tollavgifter generelt som verktøy. USAs kommende visepresident, Kamala Harris, var under valgkampen særdeles klar på hva hun mener om Trumps handelskrig med Kina. I debatt med Mike Pence, den nåværende visepresidenten, kom hun med følgende salve: «You lost that trade war … America lost 300 000 manufacturing jobs. Farmers have experienced bancruptcy because of it. We are in a manufacturing recession because of it.» Det er lite sannsynlig at Biden-administrasjonen viderefører handelskrigen med Kina på samme måte som Trump – med toll som fremste våpen.

Samarbeid om klima og miljø

Kina skal bli karbonnøytrale i 2060. Det er et ambisiøst mål som kommer til å forme Kinas klima- og miljøpolitikk. Selv om Kina fortsatt investerer i kull i en tid da energisikkerhet står i høysete, viser landets ledende posisjon innenfor utvikling av fornybar energi at Beijing mener alvor. Dessuten er det viktigste for kommunistpartiet å sikre stabilitet innad i Kina.

Henning Kristoffersen
Henning Kristoffersen (Foto: Aleksander Nordahl)

Miljøskader har mobilisert bredt i den kinesiske befolkningen som har fått føle en forurensning så sterk at det til tider har vært nødvendig å holde seg innendørs. Myndighetene kan ikke risikere å ikke levere på sine grønne målsettinger. I fravær av en amerikansk president som anerkjenner verdens klimautfordringer har Kina i økende grad sett til EU for klimasamarbeid. Joe Biden derimot har varslet at USA skal inn igjen i Parisavtalen så fort det lar seg gjøre.

USAs rivalisering med Kina vil ikke avta med Biden, men oppmerksomhet og fremgangsmåte vil uvegerlig endres. Et USA som gjenvinner noe av tilliten globalt kan raskt utgjøre en større utfordring i Beijing. Samtidig ønsker Biden samarbeid med Kina på klima og miljø. Det gir åpning for et bredt spekter av partnerskap i Kina som Washington vanskelig kan finne motforestillinger mot – en sjelden mulighet som norske selskaper og forskningsinstitusjoner bør gripe med begge hender.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.