I et innlegg i DN 13. september hevder Eric Nævdal at en reduksjon av elavgiften vil gå rett i lommen på kraftprodusentene, fordi de kan øke prisen tilsvarende. Det kan de ikke. Trekløveret Senterpartiet, Fremskrittspartiet og DN har rett i at lavere elavgift vil gi forbrukerne lavere priser.

Strømmarkedet består av to markeder, (1) produksjon og salg av strøm og (2) levering av denne strømmen.

Det første markedet er preget av konkurranse, og her opererer kraftprodusentene. Prisene fastsettes time for time på en nordisk børs. Disse bestemmes av tilbud og etterspørsel i Norden og i en viss utstrekning Tyskland og Nederland. På grunn av begrenset overføringskapasitet, vil det være lokale prisforskjeller.

Ved ekstremt lave priser, vil noen produsenter, for eksempel danske gasskraftverk, stoppe produksjonen. Ved ekstremt høye priser, vil for eksempel kullkraftverk øke produksjonen.

Det andre markedet opereres av nettselskapene, som er lokale monopolister. De krever inn nettleie, som er underlagt priskontroll, med inntektsrammer som fastsettes av NVE. I tillegg har nettselskapene fått oppgaven med å kreve inn elavgiften på vegne av staten. På nettleiefakturaen finner man den som forbruksavgift til staten.

Nævdal hevder også at «inntekten fra skatten i sin helhet tas fra kraftprodusentenes overskudd». Det dreier seg om grunnrentebeskatningen, som er en ekstra beskatning av produsentens overskudd (som for oljeprodusentene). Produsentene har intet med elavgiften å gjøre.

En reduksjon av elavgiften vil derfor gi strømforbrukerne lavere kostnader, mens staten får lavere inntekter.

Den eneste måten kraftprodusentene kan tjene på lavere elavgift, er når lavere avgift gir høyere etterspørsel, og dermed høyere pris på kraftbørsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.