Joakim Stene Preston skriver i DN 13. mai at strømleverandørene er overflødige. Selskapene kjøper inn kilowattimer på strømbørsen, og selger dem videre med et påslag til kundene. Påslaget på et spotprisprodukt utgjør vanligvis en–tre prosent av den totale strømregningen. Leverandørene må også håndtere elsertifikater, balanseansvar, fakturering, inkasso og annet.

Hvis nettselskapene skal overta dette, må de dekke sine kostnader gjennom et regulert påslag til kundene. Lite tyder på at et slikt påslag vil bli rimeligere enn hva som tilbys i markedet i dag.

Dersom nettselskapene også skal tilby fastprisprodukter, som både myndighetene og bransjen ønsker et bedre tilbud av i Norge, blir oppgaven enda mer krevende. De må da handle prissikringskontrakter, håndtere risiko for at kundene bruker mer eller mindre strøm enn planlagt, skaffe kapital til sikkerhetskravene på markedsplassene osv.

Risikoen som er forbundet med å tilby fastprisavtaler, er uforenlig med den rollen nettselskapene har som nøytrale selskaper som ikke skal ta risiko.

Bør strømmarkedet bli enklere for kundene? Absolutt. Er det for mange strømleverandører? Trolig. Er løsningen å fjerne konkurransen og markedsaktørene? Nei. Kundene bør avgjøre hvilke aktører som har livets rett, og hvem som ikke har det. Og nettselskapene bør beholde sin nøytrale rolle i markedet, som med god grunn er nedfelt i både norsk og europeisk lovverk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.