Sigtona Halrynjo og Runa Brandal Myklebust skriver om bonusordninger og likestilling i finansbransjen i DN 9. september. De hevder blant annet at mindre bruk av bonuslønn eller kollektive ordninger vil kunne fremme likestilling, mens individuelle bonuser hemmer likestilling.

Jeg er også opptatt av likestilling, men jeg mener at selskapene innen for eksempel finansbransjen, konsulentvirksomhet og advokatnæringen må tenke langs to spor. De bør skille mellom hva som skal gi høy lønn på kort sikt og hva som skal gi forfremmelser.

På kort sikt kan det være rettferdig at de som jobber lengst dager, får størst bonus, hvis de ikke har overtidsbetaling. Dette kan også være greit for dem som velger å jobbe kortere dager. Da får de ikke så dårlig samvittighet når de går for å hente i barnehagen, mens kollegene jobber utover kvelden.

Man har et valg mellom å jobbe kortere dager og å hente ut mer lønn. Når man har små barn, er det riktig å velge kortere dager.

Men når ledere skal vurdere hvem som skal forfremmes, bør de velge ut fra evner og arbeidskapasitet fremover, istedenfor hvem som fikk bonus historisk. Det er ikke den som kan logge flest timer som bør forfremmes, men den som kan gjøre en best jobb i årene som kommer. Det kan være et sammenfall mellom de to, men det behøver ikke være det.

Det er nok slik at kvinnelige advokater (som jeg har sett tall for), konsulenter og finansansatte får lavere bonus enn menn når de har små barn. Dette kan være et utslag av hvilken arbeidsfordeling man har hjemme, eller fordi kvinner i snitt rett og slett prioriterer annerledes.

Vi må respektere valgene kvinnene tar, men vi må ikke la småbarnsperioden bestemme hvem som forfremmes i et langt yrkesliv. Eiere og ledere må ta et ansvar for å få en jevnere kjønnsbalanse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.