I onsdagens DN kunne man lese at Kari Elisabeth Kaski (SV) vil skattlegge de rike for å finansiere utgiftene i revidert nasjonalbudsjett. Kaski talte for å øke utbytteskatten med 3,5 prosent til 35 prosent, samt å øke formuesskatten. Begge skatteformene har allerede blitt økt i årets statsbudsjett. Det er derfor fare på ferde for at skatteøkninger på nytt vil inntreffe, ettersom regjeringen er avhengig av å søke flertall hos SV for å få vedtatt revidert budsjett.

Norsk økonomi går bra, men med omikron, inflasjon og flaskehalser i de globale forsyningskjedene som usikkerhetsmomenter trenger norsk næringsliv forutsigbarhet og gode rammevilkår. Økt skatt i kriser er feil medisin.

En kan spørre seg selv hvor logikken er når bedrifter som opererer med knapt overskudd skal bli utsatt for kjedebeskatning gjennom først utbytteskatt, for så å betale formuesskatt. Slik tappes bedriftene for kapital, som igjen påvirker investeringene.

Å kreve de rike må betale mer i skatt er en enkel løsning når man forfekter rettferdighet og likhet. Politikere bør heller tilrettelegge for at økonomien vokser seg ut av pandemien ved å tiltrekke seg kapital fra inn- og utland. De kan starte med å kutte skattene på formue, utbytte, kapital og bedriftsoverskudd. Slikt blir det økonomisk vekst av.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.