Det går for tiden en debatt om hvorvidt arbeidsgiver kan kreve koronapass for å komme tilbake på arbeidsplassen. Vi mener arbeidsgiver kan kreve dette i visse situasjoner, og at arbeidsgiver må sette inn tilstrekkelige tiltak for at ikke ansattes liv og helse settes i fare.

Smittevernloven har som formål at befolkningen skal vernes mot smittsomme sykdommer. Videre krever arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver legger til rette for at arbeidsplassen skal være trygg, altså at man ikke skal utsettes for fare, herunder smittefare.

Arbeidsgiver har det øverste ansvaret for arbeidsmiljøet.

Ved mange arbeidsplasser har man eldre ansatte og ansatte med kroniske sykdommer av forskjellig slag. Disse er utsatt ved smitte, noe arbeidsgiver må ta særlig hensyn til. Da må arbeidsgiver vurdere hva som er de nødvendige og beste tiltak for å hindre smitte på arbeidsplassen. Også kunder, brukere og leverandører må nevnes. Bedriften må sette inn tiltak for at disse ikke blir smittet i en arbeidssituasjon.

Her kan fremvisning av koronapass ved oppmøte på arbeidsplassen være et riktig tiltak.

Etter arbeidsmiljøloven kapittel ni regnes krav om koronapass som et kontrolltiltak. Lovligheten av tiltaket må dermed vurderes ut fra den konkrete situasjonen. I tillegg krever innføring av et slikt tiltak drøftelser. Her må tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg inn.

Tiltaket må vurderes skikkelig, også opp mot alternativer.

Dessuten mener vi at arbeidsgiver bør unngå å lagre opplysningene, av hensyn til personvernet. De som ikke vaksinerer seg, må ikke bli stigmatisert. De som er uten koronapass, må således få tilrettelagte oppgaver. Vi legger til grunn at koronapass bare er et midlertidig tiltak for å kunne åpne bedriftene raskt, og at tiltaket vurderes løpende og kritisk ut fra helsemyndighetens oppdaterte informasjon og smittesituasjonen til enhver tid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.