Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen skriver i DN 17. november at strømprisene svinger for mye. Han vil bort fra en markedsmodell hvor skyhøye gasspriser i Europa smitter over på prisene her hjemme. Dette til tross for at byråden vet bedre enn de fleste at dagens modell har gitt oss et effektivt kraftsystem som utnytter produksjonsressursene godt og leverer Europas laveste strømpriser.

Heller ikke fornybarnæringen ønsker vedvarende priser på det nivået vi ser i Sør-Norge nå. Men strømprisene vil svinge mer fremover enn vi har sett tidligere, og slik må det være. Ikke for å plage forbrukerne, men fordi vi får en stadig mer væravhengig kraftproduksjon over hele Europa. Det viser at fornybar energi er i ferd med å presse kull- og gasskraft ut av kraftmiksen.

Wilhelmsen angriper selve kjernen i markedsmodellen: At prisen settes av produksjonskostnaden for den dyreste og skitneste teknologien som må til for å dekke etterspørselen. Dagens marked favoriserer de som produserer mest effektivt og uten utslipp, og gjør det samtidig lønnsomt å redusere etterspørselen. Og ikke minst, markedet gjør det mulig å investere i produksjonsteknologi som har høy investeringskostnad, men lav produksjonskostnad. Altså fornybar energi.

La oss ta vare på markedene og bruke vår felles energi på tiltak for energieffektivisering, på å redusere elavgiften varig og dermed unngå dobbel karbonskatt på strøm, og på midlertidige, treffsikre tiltak for å skjerme forbrukerne for krisen vi er inne i. nå(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.