Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv, kritiserer i innlegg i DN 30. januar et samlet korps profilerte økonomer som forsøkte å gi konstruktive innspill under Finansdepartementets innspillsmøte om krisetiltak og videre økonomisk politikk tirsdag 26. januar. Innlegget inneholder en rekke ukorrekte gjengivelser av økonomenes argumenter og bidrar med lite utover flåsete karikaturer og stråmenn.

Ingen av innspillene under det omtalte møtet inneholdt påstander om at myndighetenes tiltak for nedstengning er irrelevante, men de argumenterte for at mye av nedgangen i aktivitet skyldes «selvregulering».

Ingen argumenterte på generelt grunnlag for at bedrifter som sliter nå ikke har livets rett. Fokuset var at arbeidstagere som mister jobben bør forsikres, mens man bør være varsomme med å kompensere store bedrifter med tilgang på kapitalmarkedet og derfor evnen til å selv håndtere risiko.

Ingen av de kritiserte økonomene lever etter slagordet «Milliarder, ikke mennesker», så å bruke slagordet «Mennesker, ikke milliarder» som et motargument fremstår kun som et angrep på en stråmann.

Mitt ønske er at NHO, som en toneangivende stemme i samfunnsdebatten, bretter opp ermene og inviterer til en redelig debatt hvor de selv spesifiserer hvilke aspekter ved virkeligheten disse økonomene tar feil av eller overser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.