I en replikk i DN 14. mai kommer LO-rådgiver Gøril Bjerkan med svar til mitt innlegg i DN dagen før hvor jeg legger frem tall for husleier. Her lar Bjerkan en påstand om leienivåer henge i stedet for å gå inn i fakta rundt kommunenes reelle kostnader og hva hun mener er høye leiekostnader. Hvis rene påstander kan leve som fakta, så forblir vi nok uenige om fakta.

Poenget til Bjerkan er at det er tilnærmet risikofritt å drive barnehage. Også dette er en forståelse og påstand som utmerker seg som særs lite faktaorientert og etterrettelig. Vi kontaktes ukentlig av gründere som ønsker å selge livsverket, i håp om at det kan være verdier i den barnehagen de har skapt.

De aller fleste sier vi nei til, ettersom de ikke kan drives med kvalitet med dagens politikk og tilskuddsnivå.

Faktum er at private kun får betalt for de barn som kommer i barnehagen. Mangler det ti barn, mangler det også tilskudd for finansiering av bygget, tilsvarende 94.000 kroner årlig, mens lån, leie og strøm fortsatt skal betales. Sammen med grov forskjellsbehandling av ulike aktører og med usikkerhet på verdiutvikling er dette risiko.

Med full barnehagedekning har vi oppfordret til en gjennomgang av hvordan risikoen skal fordeles mellom private og kommunene. Dette spørsmålet har vært helt fraværende, men er samtidig sentralt da finansieringen må gjenspeile dette.

Vi er enige om at regelverket er ment utformet slik at alle kostnader, herunder kostnader til eie eller leie av bygg, løpende dekkes av de offentlige tilskuddene og foreldrebetaling. Men her ligger det en klar juridisk risiko for kommunene, da de har langt høyere kostnader for eiendom og pensjon enn tilskuddet de betaler de private. Dagens politikk med å kutte i tilskudd og skjevfordele er nok derfor ulovlig og bør rettslig prøves.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.