I DN 17. februar tar Simen Bakken et oppgjør med manglende digitalisering i byggebransjen. Jeg er enig i at det er stort potensial for mer digitalisering, men bransjen må selv ta ansvar for å omsette den til økt produktivitet.

De siste 20 årene har produktiviteten falt med rundt 10 prosent i byggenæringen, og økt med rundt 30 prosent i privat sektor i Fastlands-Norge. Jeg tror digitalisering kan bidra til å snu trenden.

Regjeringen legger derfor til rette for digitalisering i byggebransjen. Vi har sørget for at byggesaksbehandlingen er digital, helt fra søknad til godkjennelse i kommunen. Digital nabovarsling har nådd over en million naboer, og spart samfunnet for tid og penger. Vi jobber med automatisk regelsjekk og beslutningsstøtte for å bidra til raskere prosjektering og færre feil som må utbedres.

Staten går også foran ved å etterspørre digitale løsninger og dermed skape et marked som kan komme bransjen til gode. Statsbygg har i flere år stilt krav om bygningsinformasjonsmodeller i alle prosjekter som gjør planleggingen og byggingen mer effektiv. Vi stiller krav om digitale byggeplasser, det vil si papirløse prosjekter der alle dokumenter er digitale. Statsbygg tester også robotisering som kan bidra til å gjøre mange operasjoner mer effektive og mindre farlige for mennesker.

Staten stiller ambisiøse krav for å bidra til økt digitalisering. Og vi samarbeider godt med bransjen for å bli bedre. Men byggebransjen må selv ta eierskap til digitaliseringen for å omsette den til økt produktivitet. Fremtiden tilhører dem som tør å ligge foran.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.