De politiske partiene kappes nå om å foreslå nye og strengere reguleringer av dagligvaremarkedet. Bare den siste uken har opposisjonen varslet nye tiltak og næringsministeren arrangert seminar og varslet reguleringer, før opposisjonen gikk sammen om å ta tilbake makten fra statsråden. Like etter varslet Senterpartiet og Arbeiderpartiet på Stortinget at de vil stramme til enda mer.

Etter hvert kastes ballen over til statsråden, som må komme tilbake til Stortinget med en sak i løpet av året. Heldigvis blir det lagt opp til en høring, der det er mulig for bransjen selv, uavhengige fagmiljøer og andre aktører å komme med innspill.

Dagligvarebransjen er stor, og noe vi alle har et sterkt forhold til. Vi handler mat mange ganger i uken, og bransjen ansetter mange mennesker og skaper store verdier. Det skulle bare mangle at bransjen får stor oppmerksomhet politisk.

Men den som skal regulere en så stor og kompleks bransje, må lytte til fagkunnskap og opptre klokt. Mange av forslagene som er kommet den siste tiden har som formål å styrke konkurransen. Dette er komplekse problemstillinger, og det er lett å trå feil. Feil vedtak kan få store utilsiktede konsekvenser.

I verste fall ender vi opp med mindre konkurranse, høyere priser og mindre vareutvalg som resultat. Det er det ingen som ønsker.

Nye tiltak må baseres på kunnskap og fakta – og det må bygge på en forståelse av at konkurransesituasjonen på hvert ledd i verdikjeden har betydning for tilbudet forbrukerne får i butikken.

I tillegg må den politikken som faktisk er vedtatt de siste årene, gis tid til å virke.

På den måten kan vi komme frem til gode og effektive tiltak som skaper mer konkurranse, ikke mindre. Overbudspolitikk er det ingen som tjener på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.