I et innlegg i DN 7. september skriver Kjell Roland at jeg mener det offentlige bør avstå fra å støtte utvikling av nye verdikjeder knyttet til hydrogen, batterifabrikker og havvind. Det henvises til kronikk 30. april, hvor det eneste jeg sier som kan knyttes til disse konkrete tiltakene er følgende: « … hvorvidt dyre batteriferger er god klimapolitikk, er mindre opplagt. Her må effekt måles mot alternativkostnad».

Jeg skal ikke gjenta mine tidligere innlegg om behovet for en viss bredde og teknologinøytralitet i nærings- og klimapolitikken, ei heller minne om alternativkostnadsbegrepet, som synes helt glemt hos Roland. Men at Roland omtaler meg som Civita-økonom, trenger en kommentar.

Jeg sitter i Civitas akademiske råd fordi de ønsket faglige råd. Det er ulønnet. Hadde Tankesmien Agenda spurt først, hadde jeg sikkert sittet der. De trenger rådene mine mer enn hva Civita gjør.

For øvrig synes jeg det er interessant at Civita angripes for å gå imot regjeringens politikk. Tankesmien synes å være en av få motstemmer til kapitalkreftenes klimalobbyisme. NHO er mer på linje med Roland og Agenda enn med Civita her.

At Roland selv er styreleder i Siva, som vil kunne nyte godt av den politikken han tar til orde for, burde være unødvendig å nevne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.