Konkurransedirektør Lars Sørgard skriver i et innlegg i DN 30. juni at samarbeid kan bremse utviklingen mot et mer klimavennlig samfunn fordi samarbeid demper incentiver til å skape den mest miljøvennlige løsningen. Dette er et litt enkelt argument, særlig med tanke på det grønne skiftet.

Bedrifter kan samarbeide med konkurrenter, men også leverandører, kunder og offentlige institusjoner. Formålet med samarbeid er å dele innsikt, erfaringer og ressurser og skape merverdi utover det bedriften selv kan få til ved å stå alene. Det grønne skiftet er enda i en tidlig fase. Vi vet ikke hvilken type energi som skal erstatte olje og gass, og hvilke tekniske løsninger og nye forretningsmodeller som skal til for å gjøre miljøvennlig energi konkurransedyktig. Vi vet heller ikke i hvilken grad norske bedrifter er i stand til å kommersialisere disse løsningene og lykkes med eksport. Bedrifter har komplementære erfaringer og kunnskap. Samarbeid mellom ulike typer bedrifter og institusjoner i innovasjon av nye løsninger, utvikling og kommersialisering av disse er helt nødvendig. For eksempel krever omlegging fra diesel til batteri og hydrogen annen infrastruktur, produksjonskapasitet, og andre underleverandører. Mange bedrifter og institusjoner må sammen skape disse nye løsningene.

Når vi vet fra forskning at mange samarbeid mislykkes, er den store utfordringen nå å forstå hvordan skape merverdi, fordele denne og utvikle internasjonalt konkurransedyktige bedrifter gjennom disse samarbeidene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.