Hannah Gitmark i Agenda mener at Kristin Clemet og jeg har et snevert syn på verdiskaping. Hun baserer det på vår diskusjon med Kalle Moene om verdiskaping i privat og offentlig sektor. Mye av det Gitmark skriver i DN 10. juni er å slå inn åpne dører. Det er ingen uenighet om at det skapes verdier både i privat og offentlig sektor, og at begge sektorene er viktige for å kunne ha et godt samfunn.

Hun tillegger meg imidlertid også syn jeg ikke har. Jeg har aldri skrevet eller sagt at « … investeringer i velferd er en luksus vi eventuelt kan bevilge oss når verdiene først er skapt i privat sektor». Jeg har heller ikke en «forestilling om at vi må velge mellom vekst og velferd».

Jeg mener imidlertid at det må være en balanse mellom størrelsen på privat og offentlig sektor for at vi skal kunne kombinere mange velferdsgoder med et høyt velstandsnivå.

Gitmark skriver at det er mye frihet til å skape også i offentlig sektor, og viser til de eksemplene på bruk av digitale løsninger i Skatteetaten og for bilregistrering i Vegvesenet som Clemet og jeg nevner i vår DN-kronikk 9. juni. Det skulle bare mangle at ikke ledere i offentlige enheter tar i bruk ny teknologi. Det er imidlertid stor forskjell på dette og at det plutselig dukker opp en konkurrerende ordning for bilregistrering med en enda bedre løsning enn den Vegvesenet har.

Ideskapere knyttet til offentlige tjenester må overbevise en etat om de har en god idé, og er avhengig at etaten greier å overbevise bevilgende myndigheter om det samme. I privat sektor kan ideskapere selv sette opp egne virksomheter.

Offentlige enheter får sine inntekter fra bevilgninger, mens private bedrifter lever av å selge det de produserer i konkurranse med andre. Gitmark omtaler ikke dette, selv om det er kjernen i hvorfor det er betydelig sterkere press for produktivitets- og produktforbedringer i privat enn i offentlig sektor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.