Vi hevder i DN 30. september at solceller på norske boligtak neppe er bra for hverken klima, privatøkonomi eller samfunnsøkonomi. Konklusjonen bygger på vår fagfellevurderte artikkel i Samfunnsøkonomen.

I DN 6. oktober hevder Røstvik og Gholami (R&G) at vi tar forutsetninger som undervurderer solcellens kvaliteter, at vi er tendensiøse, og at mer balanserte forutsetninger ville gitt motsatt resultat.

R&G er i sin fulle rett til å være skuffet over våre funn. Vi er nok like skuffet, også fordi resultatet avviker sterkt fra hva vi trodde da analysen startet.

Vårt svar til R&G er at vi har prøvd hardt å ta mest mulig realistiske forutsetninger ut fra eksisterende litteratur. Vi har brukt omfattende følsomhetsanalyse for å undersøke effekten av alternative forutsetninger. Vi mener det dessverre trengs urealistiske forutsetninger for å lage det R&G kaller motsatt resultat. Likevel mottar vi gjerne forslag om nye forutsetninger, men de må være mer spesifikke og bedre begrunnet enn hos R&G.

Tilbakemelding fra andre enn R&G gjelder den nettstrømmen som solstrøm erstatter. Jo skitnere nettstrømmen er, desto bedre klimaeffekt har solstrøm. Her spriker dessverre forutsetningene enormt, som bekrefter behovet for en velbegrunnet fellesoppfatning om nettstrømmens renhet. Dette er avgjørende ikke bare for å kvalitetsvurdere solceller på boligtak, men også på næringsbygg og i solparker, som vi ikke har analysert. Det samme gjelder elbiler, batteriproduksjon og elektrifisert sokkel.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.