Arbeiderpartiets Kamzy Gunaratnam svarer i DN 2. august at mitt syn på streikeretten er utdatert. I innlegget mitt den 28. juli skrev jeg at vi må modernisere og forbedre streikeretten, øke streikemakten til vanlige folk og forhindre at uskyldige blir unødvendig rammet av streik. Dette kan da umulig være imot Aps prinsipper?

Sigbjørn Vik
Sigbjørn Vik (Foto: Studio OSCAR/Karine Ruud)

Gunaratnam fastslår at «en forutsetning for at trepartssamarbeidet skal fungere er at arbeidstagersiden har forhandlingsmakt, som de får gjennom streikeretten.» Jeg er helt enig i at målet er forhandlingsmakten, ikke streikeretten.

Hun fortsetter med å påpeke problemer med dagens streikerett: «At streik går ut over uskyldige er en kjent sak» og «at det er forskjeller i utslagene når ulike grupper streiker». Nettopp disse problemene er det jeg ønsker å gjøre noe med. Hva hvis middelet (dagens streikemetode) kunne blitt endret til noe som oppnådde målet (ansattes forhandlingsmakt) enda bedre, og uten problemene?

Gunaratnam mener videre at dagens mange store streiker er et symptom på et arbeidsliv under press. Da mener jeg det er viktig at vi moderniserer streikeloven for å motvirke dette presset. Jeg viste i innlegget mitt at alternative streikeløsninger åpner for mange slike muligheter. For eksempel kan streikeloven fastsette hvor mye det koster bedriftene at ansatte streiker, og dermed tilpasse utsatte gruppers forhandlingsmakt.

Hvis Arbeiderpartiet ikke ser at streikeloven bør moderniseres og tilpasses dagens samfunn, men insisterer på å streike som før – da har kanskje Ap et utdatert streikesyn?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.