Mens du leser dette, ferdigstiller Finland og Sverige søknadene om å bli medlem i Nato. Samtidig klamrer SV seg fortsatt til ideen om en felles, nordisk forsvarsallianse utenfor Nato (DN 4. mai). SV bærer med andre ord høy til kjepphesten.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes begrunner det hele med at Nato er «et verktøy for å sikre amerikansk herredømme», og at Nato «i for liten grad har vært en forsvarsallianse og for mye et verktøy for USAs operasjoner i andre verdensdeler»

Det er for øvrig Fylkesnes som svarer, fordi Ingrid Fiskaa – SVs utenrikspolitiske talsperson, medlem av presidentskapet og medlem av landsstyret – ikke ønsker å uttale seg om denne saken.

På poetisk vis stikker de begge hodet i sanden: Fylkesnes ved å nekte å ta inn over seg realitetene. Fiskaa ved å nekte å ta telefonen.

Faktum er at Nato er endret. Etter de mislykkede krigene i Irak og Afghanistan har Nato fått et nærområdeinitiativ – helt i tråd med det SV mener en forsvarsallianse skal: Gjøre medlemslandene trygge i sine nærområder, med mer øvelse i nord og en mer bevisst holdning til Russlands militære evne.

For det andre kommer USA sannsynligvis til å ha en mer nedtonet rolle i Nato fremover. Under Obama startet USA med å flytte mer av utgiftene bort fra seg selv og over på de europeiske landene, en linje som er videreført under Trump og Biden. Med redusert økonomisk ansvar følger mindre amerikansk makt over Nato.

Med økt kontinentalisering av det hovedsakelig militære Nato vil samarbeid og integrering med det hovedsakelig sivile EU ta til. Det har allerede startet. I dag deltar EU og Nato på over 70 forskningsprosjekter sammen om hybrid krigføring.

Samtidig ser USA mer og mer mot Asia og Kina, et perspektiv langt fra alle europeiske Nato-land deler.

Med et endret Nato burde vi sett et endret SV. Trendforlenger man linjene vi ser nå er det faktisk større sjanse for at USA går ut av Nato enn at SV får gjennomslag for sin nordiske forsvarsallianse utenfor Nato.

Paradoksalt nok vil SVs kjepphest om en nordisk forsvarsallianse om kort tid kunne realiseres, men da innenfor rammen av et norsk Nato-medlemskap.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.