Jeg slutter ikke å forundre meg over at eksperter skriver om det økende antallet unge som ikke kommer inn i arbeidslivet, slik Simen Markussen gjør 12. november, uten å vurdere rollen til dem som har ansvaret for denne situasjonen, nemlig fylkeskommunene.

Altfor mange fullfører ikke videregående. Både Gudmund Hernes og jeg har ved flere anledninger pekt på at fylkeskommunene svikter sitt samfunnsoppdrag. De er finansiert gjennom rammeoverføringene for å gi alle en reell mulighet til å fullføre videregående.

Fylkeskommunene velger å spare store midler ved å la mange falle fra i stedet for å gi tilrettelagt opplæring til disse ungdommene. Politikere i fylkeskommunene blir ikke ansvarliggjort.

LO og NHO ønsker ikke disse ungdommene ut i arbeidslivet og ønsker heller ikke at fylkeskommunene skal etablere egne bedrifter som kan gi ungdommene tilpasset opplæring frem til de er klare for arbeidslivet. Likevel blir disse ikke konfrontert med at de dermed ikke oppfyller den samfunnskontrakt som de har inngått om fagopplæringen.

Den avgåtte regjeringen har fremmet flere forslag som kunne hjulpet disse ungdommene, tidligere «praksisbrev» og nå sist «Fagbrev i skole». Forslagene har møtt motstand fra partene i arbeidslivet og fylkeskommunene og har i liten grad blitt realisert.

Les også Marianne Dæhlens replikk til Markussen: Ingen grunn til å vente med tiltak for å hindre at unge faller utenfor

Ikke alle fylkeskommuner er like dårlige. Mye kunnskap kan innhentes ved å sammenligne praksis og økonomi i de ulike fylkene.

Hvorfor gjør ingen det?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.