Einar Wilhelmsen, MDGs finansbyråd i Oslo, skriver i DN om prissvingningene i kraftmarkedet under tittelen «Nå må det bli strømkundenes tur» (DN 17. november). Han påpeker at mer vind og sol i energimiksen bidrar til svingningene. Mer grønn kraft er jo noe vi ønsker. Utfordringen er at disse kildene ikke gir den forutsigbare energiproduksjonen man får fra gass, kull og atomkraft. Når solen ikke skinner og vinden ikke blåser, stopper produksjonen.

Wilhelmsens forslag går i retning av å regulere markedet. Reguleringer har sin plass, men jeg er redd det er utilstrekkelig. De store prissvingningene i det siste skyldes jo et helt reelt problem, nemlig ubalansen som oppstår når produksjonen svinger mye mer enn etterspørselen. Da må høye priser dessverre til for å bremse forbruket.

Ellers går strømmen, rett og slett.

Det er vanskelig å se hvordan vi kan regulere oss bort fra dette uten å ta i bruk ekstreme virkemidler som rasjonering og nedstenginger, virkemidler som vil sette det grønne skiftet i vanry og neppe vil bli akseptert av folk flest.

Løsningen må omfatte energilagring. Skal grønn energi gi stabil nok energiforsyning må vi kunne jevne ut svingningene ved å lagre mye mer energi fra time til time, fra dag til dag og fra årstid til årstid.

En rekke ulike lagringsformer vil ha sine roller å spille, avhengig av hvor mye energi som skal lagres, hvilken form den lagres i og hvor lenge den skal lagres. I Norge spiller selvsagt vannmagasiner en viktig rolle, men dette monner lite eller ingenting i de fleste andre land. Tradisjonelle batterier og hydrogen blir åpenbart viktig. I tillegg jobbes det med en rekke nye og spennende teknologier for både kort- og langsiktig energilagring.

I Kyoto Group jobber vi med en spesiell del av dette: Lagring av varme for industribruk i såkalte termiske batterier. Det høres kanskje eksotisk ut, men faktisk går rundt 75 prosent av energiforbruket i industrien til varme, og på verdensbasis genereres rundt 90 prosent av dette fra fossile energikilder.

Industrien er avhengig av stabile leveranser, så lagring er helt nødvendig for å gjøre dette enorme energiforbruket grønt. Politikere som ønsker å støtte det grønne skiftet, bør legge til rette for en massiv satsing på energilagring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.