Advokat Preben H. Mo og advokatfullmektig Elling Succarat hevder i sitt innlegg 19. mars at arbeidsgivere som ikke inkluderer utbetalinger fra bonusordninger i pensjonsgrunnlaget, handler i strid med pensjonslovene og risikerer en økonomisk smell. Standpunktet er i beste fall villedende.

For det første har Høyesterett, i både Sunnmørsposten-dommen (HR-2011-2270-A) og i Nattillegg-dommen (HR-2016-1446-A), klargjort at hverken tjenestepensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller foretakspensjonsloven gir den enkelte arbeidstager krav på endring av tjenestepensjonsordningen eller et etterbetalingskrav. Brudd på disse lovene har kun offentligrettslige virkninger.

Når det gjelder lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), så pålegger den arbeidsgivere å ha en tjenestepensjonsordning hvor det innbetales minimum to prosent av den ansattes lønn mellom én G og 12 G. Høyesterett har avklart at så lenge en arbeidsgiver har en pensjonsordning hvor pensjonsinnskuddet minimum utgjør to prosent av lønn, inkludert en eventuell bonusutbetaling, så opptrer arbeidsgiveren ikke i strid med OTP-loven. Med andre ord, det er kun dersom pensjonsinnskuddet blir lavere enn to prosent av lønnen, inkludert en eventuell bonusutbetaling, at en arbeidstager har et lovhjemlet krav på etterinnbetaling og endring av pensjonsordningen.

Noe annet er at en arbeidsgiver på et avtalerettslig grunnlag kan ha forpliktet seg til å betale pensjonsinnskudd av bonusutbetalingen, f.eks. i arbeidstagerens ansettelsesavtale eller i en tariffavtale. I så fall vil en manglende etterlevelse kunne gi arbeidstager rettskrav på etterbetaling av pensjonsinnskudd, selv om tjenestepensjonsordningen oppfyller OTP-loven.

For mange arbeidsgivere er det derfor ikke nødvendig å løpe til advokat med dårlig samvittighet for manglende innskudd i pensjonsordningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.