I DN 28. februar påstår Ole K. Hjelstuen i Inven2 ved UiO at funnene fra en forskningsartikkel jeg har skrevet med Ben Jones fra Northwestern University, ikke er pålitelige. Det fordi våre data ikke inneholder eiere med mindre enn ti prosent eierandel, samt norske patentsøknader i USA og EU. Han oppfordrer oss til å oppdatere tallene våre.

Vår datakilde, registerdata, har ikke identiteten til dem med mindre enn ti prosent eierskap, så en oppdatering er ikke mulig innenfor rammen av forskningsprosjektet. Det er generelt meget uvanlig at en oppstartsbedrift har mer enn en håndfull gründere, og en kan vel også spørre seg om personer med mindre enn ti prosent egentlig er gründer.

Blant oppstartere med minst ti prosent eierandel viser dataene et skarpt fall i forskeroppstarter etter reformen, sammenlignet både med før reformen og med generelle oppstartsrater etter reformen.

Hjelstuen tar feil i at våre data ikke inneholder norske patentsøknader i USA/EU, det viser vår forskningsartikkel (tabell 10). Det som derimot er korrekt, er at dataene ikke inneholder USA-/EU-patenter som det ikke samtidig er søkt for i Norge. Vi har ikke slike patenter matchet til norske forskere. Blant patenter gitt i Norge, inkludert dem også gitt i USA/EU, er det sterk nedgang i forskeroppfinnelser etter reformen.

Tall for oppstarter hvor forskere har en svært liten eierandel, i den grad slike eksisterer, er ikke kjent. Tall på norske oppfinnere som ikke patenterer i Norge er heller ikke kjent. Siden Inven2 og andre TTO-er gjennom sin rolle har tilgang til slike data, er det naturlig å be dem om å lage et slikt datasett (altså oppstarter og patenter hvor norske forskere i heltidsstilling står bak som gründer eller oppfinner, men som ikke er inkludert i våre data). Det man vet per i dag, oppsummert ovenfor, er grundig beskrevet i vår artikkel.

Våre funn er ikke særnorske; lignende resultat er dokumentert for Danmark og Tyskland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.