For 50 år siden satte mennesket sine fotspor på månen. Det førte til samfunnsnyttige innovasjoner og tjenester. Romfart og satellitter har gjort det mulig å navigere på en sikrere måte. Satellittovervåkning av klima og ressurser er tjenester som i dag er helt nødvendige. Romfart er nærmest synonymt med nye muligheter.

Andøya Space Center (ASC) har i år sendt en søknad til Næringsdepartementet om midler for å etablere Andøya som et europeisk senter for utskytning av småsatellitter. Statsråden vegrer seg med at også private må vise interesse. I første omgang virker det rimelig, men det er først når staten bidrar med de nødvendige midler til grunninvesteringene at investorene kan foreta sine markedsanalyser.

I mellomtiden viser myndighetene i Storbritannia, Portugal og ikke minst Sverige at de er villig til å løfte sin romfartsindustri. Det er synd. For Andøya har de beste forutsetninger for å bli den ledende utskytningsbase for moderne satellitter.

Andøyas unike sjøgeografiske plassering gjør det mulig å foreta direkte oppskytninger til polare jordbaner. Dessuten er det få miljøer som kan konkurrere med kompetansen til rom- og oppskytningsmiljøet på Andøya.

I sin tid lå Norge fremst i utviklingen av teknologi til mobiltelefoner. Regjeringen har uttalt at den ikke vil la slike muligheter til næringsutvikling gå fra seg, og i Arendal har det falt mange store ord om innovasjonsrettet næringsvirksomhet. Regjeringen kan med god grunn legge til rette for det på Andøya.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.