For 40 år siden poserte jeg med en bølgefoil min far Einar Jakobsen hadde konstruert og søkt patent på. Han kom selv aldri helt i mål med sitt prosjekt på båter drevet frem av bølgekraft. Men for et par uker siden skjedde det noe.

«Einar Jakobsen med foildrevet modell»: Min far, Einar Jakobsen, med en skipsmodell i sitt egeninstallerte bølgelaboratorium.
«Einar Jakobsen med foildrevet modell»: Min far, Einar Jakobsen, med en skipsmodell i sitt egeninstallerte bølgelaboratorium. (Foto: Privat)
Ingvil Bjørnæs, Oslo.
Ingvil Bjørnæs, Oslo.