Åpen tilgang eller lukkede sinn?

Hva har regjeringen gjort med embetsverket siden det ikke gir forskningsminister Iselin Nybø motforestillinger om «åpen tilgang»?

Forskere angir selv alternative hypoteser, og kolleger mobiliserer motforestillinger. Funn og teorier underkastes fagfellevurdering før de publiseres og kan imøtegås av en bredere krets.
Forskere angir selv alternative hypoteser, og kolleger mobiliserer motforestillinger. Funn og teorier underkastes fagfellevurdering før de publiseres og kan imøtegås av en bredere krets.Foto: Istock/Getty Images
Publisert 13. September 2018, kl. 18.52Oppdatert 13. September 2018, kl. 18.52