Lasse Fridstrøm ved TØI skriver i en replikk til vårt innlegg av 16.07.20 om ny klimapolitikk at økt satsing på kollektivtrafikk og bildelingsordninger ikke vil virke. Han anbefaler lesing av norsk og internasjonal forskning. Da vil man visst skjønne at det er fåfengt å få folk til å endre vaner. Lavere utslipp per bil og kilometer blir dermed eneste effektive metode for å få redusert utslippene.

All forskning støtter imidlertid ikke Fristrøms synspunkter:

Nordisk råds store transport- og klimaprosjekt SHIFT ble ferdigstilt i fjor høst. Konklusjonen er at en overgang til kollektive løsninger virker og er nødvendig for å lykkes.

Det tyske Miljødirektoratet har samme funn i en omfattende klimastudie fra desember 2019. De skriver at økt kollektivtrafikk og bildeling, sammen med overgang til elkjøretøy, er nødvendig for å nå klimamålene i 2050.

Hvis man kun vektlegger utslipp fra eksosrøret per kjørte kilometer, kan man gjerne øke antall elbiler dramatisk. I vårt innlegg understreker vi at elbilene har en rekke andre ulemper:

Betydelige klimagassutslipp oppstår ved produksjon av bilene og batteriene

Økt privatbilisme gir store køproblemer i byene

Elbiler i kollektivfeltet hindrer bussen i å komme frem

Elbileiere betaler ikke for bruk og slitasje på infrastruktur

I tillegg fortrenger milliarder brukt på elbilsubsidier andre klimatiltak og samfunnsnyttige formål. Disse har også betydelige negative tilleggskostnader for samfunnet, noe blant annet SSB nylig har dokumentert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.