Johaug-saken blir nå prøvet for Idrettens Voldgiftsrett Cas, etter ankeforhandlinger som fant sted tirsdag. Dom er ventet i løpet av sommeren.

Johaug ble dømt etter en regel som gir 12 måneders minimumsstraff ved den laveste skyldgrad; ubetydelig utvist skyld. Domsutvalget la til grunn følgende sentrale fakta: at forbudsstoffet (steroidet clostebol) var inntatt gjennom sårsalve for behandling av leppesår; at stoffmengden ikke var prestasjonsfremmende; at Johaug var uvitende om salvens innhold ved å ha stolt på landslagslegens forsikring om at salven var «ren».