Det overrasker ikke at DN og Kjetil B. Alstadheim ikke har sansen for Arbeiderpartiets valgkampsaker. I hans gjennomgåelse 17. august var det noen påstander som må kommenteres:

  • Hvorfor et skolemåltid til alle barn – når SV foreslo det samme for 12 år siden? Fordi vi vet mye mer i dag: Aller viktigst: om sammenhengen mellom ernæring og læring. Om at én av syv elever ikke har med mat, og at flertallet ikke har med frukt eller grønt. Om at forskningen tydelig viser at skolemat vil være et målrettet tiltak mot økte forskjeller. Derfor.
  • Har Arbeiderpartiet mistet kalkulatoren og regnet feil på hva det vil koste? Nei – det har vi ikke. Våre anslag på kostnader inkluderer utstyret som skal til for å servere et enkelt måltid og en ordning for utbygging av kjøkken. Alstadheim repeterer Høyres vranglære om skolemåltid istedenfor å se på hva vi faktisk foreslår. Erfaring fra de mange barne, ungdoms- og videregående skoler som allerede i dag serverer et måltid viser at dette blir rimeligere enn Høyres og DNs makskalkulator antyder.
  • Er det Rødt som gjør at Arbeiderpartiet advarer mot kommersialisering av barnehager og eldreomsorgen? Selvsagt ikke. Et våkent blikk på utviklingen burde få langt flere til å våkne. Vi er imot kommersialisering av de viktigste omsorgstjenestene. Regjeringen selv, og Private barnehagers landsforbund, har sagt at dette går for langt. Ansvarlig politikk bør sikre oss mot at store kjeder kjøper seg opp og henter ut penger som skattebetalere og foreldre har betalt for gode tjenester.
  • Til sist om politireformen: Arbeiderpartiet sto sammen med et flertall i Stortinget om den i 2015. Det var rett som Hadia Tajik sa den gang; «nokre saker krev at Stortinget aktivt søkjer enighet og breitt fleirtal». Men en sak som politireformen krever også at regjeringen som skal følge opp enigheten faktisk gjør det. Det har Erna Solberg og syv ulike justisministre fra Frp unnlatt å gjøre. På punkt etter punkt svikter gjennomføringen; etterforskningsløftet uteblir, de gjenværende tjenestestedene er ikke styrket, noe som går ut over den viktige forebyggingen, tilstedeværelse og trygghet.

Derfor sier Arbeiderpartiet: Vi står ved alle målene ved politireformen fra 2015. Et av dem var å ruste politiet for et mer komplisert og digitalt kriminalitetsbilde, men det skulle ikke gå på bekostning av politiets nærvær ute i landet. Det er regjeringen som har brutt forliket. Derfor vil vi fremme forslag for å få politiet i Norge på rett kjøl. Det er å lytte og ta ansvar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.