Advokatmarkedet er i endring. Globale og tverrfaglige kompetansehus som revisjonsbransjens fire store og nye teknologibaserte aktører utfordrer de tradisjonelle advokathusene.

Digital teknologi er blitt den nye driveren og har klare fordeler for kundene. Effektivisering og gjenbruk av tidligere arbeider muliggjør også helt nye leveransemodeller. Nye innovative aktører har fått øynene opp for advokatmarkedet og har startet jakten. Globale aktører har bygget seg opp.

Kappløpet om hvem som kan levere de beste tjenestene, er i gang for alvor.

Det globale markedet for advokattjenester vil passere 1000 milliarder dollar i 2021. Ingen global aktør er enda i nærheten av én prosent markedsandel. De lokale advokathusene har dominert markedene, også i Norge. Men dette endrer seg nå. Flere aktører ønsker en del av kaken og næringslivet signaliserer at de er villige til å prøve ut nye leverandører for advokattjenester.

I en fersk undersøkelse har EY hentet svar fra 1000 internadvokater i 25 land om hvordan de ser på fremtiden. Internadvokater er bedriftskundenes egne, ansatte advokater og er nøkkelpersoner ved kjøp av eksterne advokattjenester. Undersøkelsen viser at 74 prosent av internadvokatene har stor vilje til å kjøpe eksterne advokattjenester, og hele 60 prosent ser for seg at andre enn de tradisjonelle advokatfirmaene vil kunne gjøre jobben fremover.

Dette stemmer også med våre observasjoner. Kundene etterspør digitale verktøy på stadig flere områder, og gjerne i form av selvlærende kunstig intelligens.

Joakim Marstrander, EY
Joakim Marstrander, EY
Thorvald Nyquist, Deloitte
Thorvald Nyquist, Deloitte
Lene Sakariassen, PwC
Lene Sakariassen, PwC

I en annen undersøkelse blant 600 norske næringslivsledere avdekket Deloitte at mer enn 50 prosent av dem tror de vil bruke kunstig intelligens som for eksempel en robot i forhandlinger i løpet av få år. Per i dag er det tilnærmet ingen som gjør det.

Markedet er dermed forberedt på store endringer.

Ved juridisk fakultet i Oslo forberedes jusstudentene på at digital teknologi er på full fart inn i rettssalene. Christian Bendiksen og Eirik Norman Hansen slapp i sommer boken «Når jus møter AI». Boken berører mange av de komplekse problemstillingene som jusen står overfor i møtet med maskinlæring.

De fleste advokatfirmaer har skaffet seg en digital strategi. Noen deltar i inkubatorordninger for start-ups, noen inngår allianser med utviklere og andre baserer seg på kjøp av tredjepartsløsninger. Men oppmerksomheten er i all hovedsak fremdeles rettet mot interne prosesser.

Advokathusenes tilpasning til en digital virkelighet vil bli smertefull – og vil kreve tunge løft. Det vil kreves store investeringer i teknologi og kompetanse som norske advokathus ikke har i dag. Norges største advokatfirma hadde i fjor en markedsandel på omtrent 0,01 prosent av det globale advokatmarkedet. Norske advokathus har rett og slett for liten løfteevne til å kunne ta rollen som pådrivere i den teknologiske utviklingen.

Det er lenge siden «De fire store» – PwC, EY, Deloitte og KPMG – kun drev med revisjon. Deloitte rapporterte nylig om at 80 prosent av omsetningen globalt nå er annet enn revisjon.

De fire store har de siste årene bygget store advokatvirksomheter som leverer tjenester via globale og tverrfaglige systemer, og de har aggressive strategier for å ta markedsandeler på advokatmarkedet:

  • PwC har etablert en global avdeling for teknologi og jus i Sveits
  • EY har gjennom nylige kjøp av Riverview og Pangea3 styrket teknologi som del av sin juridiske virksomhet
  • Deloitte har nylig utviklet dTrax, som er et selvlærende verktøy for kontraktutvikling, og investerer stort og rapporterer om sterk vekst på området.

Det finnes også andre utfordrere. Mektige og allerede etablerte teknologiselskaper som Axiom vil utvilsomt ta større plass i advokatmarkedet. Også Google og IBM antas å melde seg på.

Advokathusene kan håpe på at lokale krav til eierskap gir dem et pusterom. De kan også argumentere for at advokattjenester krever kunnskap om lokale rettsregler. De som likevel tror at dette vil stoppe utviklingen, har nok allerede tapt.

Det er vanskelig å spå fremtiden, men det er sannsynlig at hittil ukjente utfordrere vil treffe advokatbransjen hardt og uventet. Repeterende og meningsløse oppgaver vil digitaliseres. Globale oppgaver vil digitaliseres og samordnes.

Markedet er så enormt at det vil komme nye leveransemodeller som vi i dag ikke engang kan forestille oss. Det er ikke sikkert det blir så lett å være norsk advokathus i fremtiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.