Ole André Oftebro, partner, og Liss Sunde, advokat, begge i Advokatfirmaet Ræder

Advarsel på tynt grunnlag? Gå til sak!

Ansatte kan gå til sak for å få en advarsel fra arbeidsgiveren erklært ugyldig. Det er resultatet av en ny høyesterettsdom.

Publisert: Oppdatert:

Det er grunn til å tro at kjennelsen vil medføre at flere arbeidstagere vil reise søksmål om gyldigheten av advarsler fra arbeidsgivers side.
Det er grunn til å tro at kjennelsen vil medføre at flere arbeidstagere vil reise søksmål om gyldigheten av advarsler fra arbeidsgivers side. (Foto: Istock/Getty Images)