I et innlegg i DN 28. januar illustrerer professor emeritus Stein Evju et hovedpoeng i min artikkel 23 januar. Jeg påpekte at det vil vanskeliggjøre jusen ytterligere å etterkomme ønsket fra LO og Ap om å ta ILO-konvensjonene inn i menneskerettsloven.

I et forbausende unyansert innlegg opphever nærmest Evju hele problemstillingen ved å slå fast at menneskerettighetene allerede verner streikeretten. Hvem har påstått noe annet?

Det aktuelle spørsmål gjelder mulige innskrenkninger i streikeretten, som ikke er en absolutt rett. LO og Ap vil at streikeretten skal styrkes ytterligere ved å redusere faren for at EØS-retten skal begrense den. Derfor ga LO professor Finn Arnesen og førsteamanuensis Hilde K. Ellingen i oppdrag å utrede nærmere konsekvensene av å ta ILOs kjernekonvensjoner inn i menneskerettsloven.

LO og Ap håper dermed at streikerettens sterkere vern i ILO-konvensjonene vil slå ut EØS-retten ved en mulig konflikt.

Evju forholder seg ikke til LOs og Aps frykt for at streikeretten skal innskrenkes av EØS-retten. Han avfeier nærmest hele debatten ved bare å si at streikeretten allerede har et utmerket vern etter menneskerettene. Hans forenklede og ufullstendige fremstilling bærer ikke spor av å ha lest Arnesens og Ellingsens analyse av de juridiske utfordringer.

Streik og menneskeretter er viktige politiske problemstillinger og en jus som angår mange. Derfor er det sørgelig at LO og Ap vil gjøre det enda mer komplisert og uoversiktlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.