Jan Fougner, advokat/ph.d. og professor II ved Handelshøyskolen BI, og Siri Falch-Olsen, advokat, begge i Wiersholm

Prøvetiden er ikke reell

Prøvetiden skal la arbeidsgiver få prøve ut om en arbeidstager er egnet for jobben. Dommere overprøver stadig arbeidsgivere, og ordningen er ikke reell.

Publisert: Oppdatert:

Oppsigelser underkjennes og begrunnes med at arbeidsgiver enten ikke har prøvd lenge og grundig nok, eller at arbeidsgiver ikke har gitt arbeidstager tilstrekkelig opplæring, skriver innleggsforfatterne.
Oppsigelser underkjennes og begrunnes med at arbeidsgiver enten ikke har prøvd lenge og grundig nok, eller at arbeidsgiver ikke har gitt arbeidstager tilstrekkelig opplæring, skriver innleggsforfatterne. (Foto: Istock/Getty Images)