Mange arbeidstagere blir ilagt konkurranseklausuler. Dette er klausuler som skal hindre ansatte å slutte, og så gå rett til en konkurrent. Det vanlige er at slike klausuler er regulert i arbeidsavtalen, og betaling av lønn og karantenetid er avklart i arbeidsmiljøloven.

Lene Therese Nilsen
Lene Therese Nilsen

Men for ansatte som har aksjer i selskapet, foreligger det ofte to sett konkurranseklausuler. En etter arbeidsavtalen som følger reglene i arbeidsmiljøloven, og en etter aksjonæravtalen, som følger aksjonæravtalens eller kontraktsrettens regler.

Frode Steindebakken Rognsaa
Frode Steindebakken Rognsaa

Tekna får nå stadig flere saker der bedrifter velger å gi konkurranseklausuler også etter aksjonæravtalen, ofte fordi medarbeideren som slutter er tilbudt en mindre aksjepost i selskapet. Slik omgår arbeidsgiver betalingsplikt i karanteneperioden, og karantenetiden er gjerne betydelig lengre enn hva en klausul etter arbeidsmiljøloven tillater (typisk 24 måneder, mot 12 måneder).

Vi mener arbeidsgiver ikke uten videre kan velge den klausulen, som gir lengst karantenetid og minst utgifter. Det avgjørende er arbeidstagers tilknytning til selskapet. Dette støttes også av rettspraksis.

I svært mange tilfeller ser vi at den ansatte har fått aksjer fordi han eller hun er en nøkkelarbeider bedriften ønsker å belønne og beholde. Andelen varierer, men ofte dreier det seg om en betydelig minoritetspost på kanskje én til to prosent. I aksjonæravtalen fastsettes det normalt en opptjeningstid før aksjer kan kjøpes, og en bindingstid før eventuelt salg.

I tillegg må ansatteaksjonæren ofte akseptere restriksjoner ved salg. Dette kan typisk være at andre aksjonærer skal ha fortrinnsrett, eller at aksjene ved fratreden må selges til selskapet til kostpris. Ansatteaksjonæren har vanligvis ingen innflytelse over selskapets drift, eller på avstemminger på generalforsamling.

Det er stor forskjell på ansatteaksjonæren og andre aksjonærer når det gjelder både ervervet og rådigheten over aksjene. Det er derfor klart at det er rollen som arbeidstager som i de aller fleste tilfeller er det sentrale i relasjon til arbeidsgiverselskapet.

Arbeidstagers posisjon som aksjonær er direkte foranlediget av den ansattes arbeidsforhold. Konkurranseklausulen skal da være i samsvar med arbeidsmiljølovens regler om lønn og karantenetid, med et mulig unntak dersom ansatteaksjonæren har en betydelig andel av selskapets aksjer, og dermed en bestemmende innflytelse over selskapet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.