Eivind Hegelstad, Stavanger

Vant saken – ingen erstatning, hele regningen

Publisert: Oppdatert:

Denne saken burde heller aldri kommet så langt, lagmannsretten burde gjort et grundigere arbeid på forhånd og avvist anken, sier forfatteren.
Denne saken burde heller aldri kommet så langt, lagmannsretten burde gjort et grundigere arbeid på forhånd og avvist anken, sier forfatteren. (Foto: Elin Høyland)