Halvor E. Sigurdsen, leder av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse – Nues

Styremedlem i valgkomité

Publisert: Oppdatert: