Advokatene Marstrander (i EY), Nyquist (Deloitte) og Sakariassen (PwC) hevder i innlegg i DN 12. september at de store advokathusene ikke evner å ta rollen som pådrivere i den teknologiske utviklingen.

Foreløpig står de tradisjonelle advokatfirmaene seg svært godt i konkurransen mot nye aktører både i Norge og globalt, inkludert «Big4» til tross for deres oppkjøp av «managed services»-selskaper som Riverview og nå muligens Axiom. Fremtiden er usikker og vi kan ikke utpeke morgendagens vinnere, utover at vi tror det er aktører som viser tilstrekkelig nysgjerrighet, tilpasningsdyktighet og ydmykhet.

De tre hevder at de fleste advokatfirmaer i all hovedsak retter oppmerksomheten mot interne prosesser når det gjelder digital strategi. Det stemmer ikke i vårt tilfelle. Ja, vi bruker digitale løsninger til å forenkle hverdagen for advokatene våre, i form av automatiserte prosesser, dokumentautomatisering og AI-verktøy. Like viktig er det å bruke teknologi og innovasjon for å forenkle hverdagen til klientene, og våre digitaliseringsprosjekter gjennomføres i tett samarbeid med klient.

Med en egen digitalavdeling internt i firmaet har vi kort vei fra idé til produkt.

I debattinnlegget tegnes det et bilde av en usikker fremtid hvor advokatens rolle nærmest blir overflødig. Vi mener at det alltid vil være behov for faglig dyktige advokater som er ledende innen sitt område og samtidig evner å tenke kommersielt og være en strategisk sparringpartner for klientene.

Samtidig innser vi at vårt bidrag inn i klientenes prosjekter må effektiviseres.

For å utnytte mulighetene som ligger i en bransje i endring må vi tilpasse oss, og utvikle og tilby de tjenestene klientene trenger og ønsker. Vi må endre måten vi arbeider på, prøve nye ting, adoptere nye løsninger og innarbeide dette i firmaets felles kultur. For oss er det som fremstilles som et problem en gyllen mulighet til å skape fremtidens advokatfirma.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.