Stortinget behandler i disse dager ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold – åpenhetsloven:

  • Loven krever at virksomhetene arbeider aktivt med sosial bærekraft.
  • Både tilsynsmyndigheter og forbrukere får rett til innsyn i hvordan arbeidet gjennomføres i praksis.
  • Det offentlige skal gi veiledning til næringslivet.
  • Virksomheter eller ansatte som bryter loven eller vedtak kan ilegges tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

For norske selskaper med leverandører i fremvoksende markeder er en systematisk innsats for å forebygge menneskerettighetsbrudd nødvendig. Dette er ikke en «papirøvelse» der publisering av etiske retningslinjer på selskapets hjemmeside er tilstrekkelig.

Nora Eikenæs
Nora Eikenæs

En særlig ressurskrevende del av arbeidet er prosessene med å kartlegge eventuelle kritikkverdige arbeidsforhold hos leverandørene gjennom «due diligence» og lokale inspeksjoner («audits»).

Der det avdekkes brudd på sosiale standarder, vil ikke avslutning av samarbeidet nødvendigvis være en konsekvens som er i tråd med lovens formål. Dialog for å drive gjennom positive endringer kan være et bedre alternativ.

Dette viser hvor sammensatt arbeidet med menneskerettigheter kan være.

For selskaper med svak virksomhetsstyring blir det vanskelig å etterleve åpenhetsloven, og kravene til transparens vil da kunne resultere i et betydelig omdømmetap.

Thomas Brandi
Thomas Brandi

En Sifo-rapport skrevet for Amnesty International Norge i 2019 viser at nordmenn i større utstrekning enn før lar være å kjøpe produkter som er laget under dårlige arbeidsvilkår, har en produksjon som ødelegger miljøet eller strider mot menneskerettene.

Virksomheter som ikke tar dette arbeidet på alvor, vil også måtte avfinne seg med dyrere lånefinansiering og vil fremstå mindre attraktive for ansatte og investorer.

Dette er ikke en «papirøvelse» der publisering av etiske retningslinjer på selskapets hjemmeside er tilstrekkelig

Erfaringer har vist at frivillighet ikke er nok i kampen mot menneskerettighetsbrudd i globale leverandørkjeder. Forpliktende lovgivning på området er derfor et viktig og nødvendig tiltak, og loven vil med tiden kunne danne grunnlaget for en beste praksis innen sosial bærekraft.

Den kan også gi selskaper muligheter til å bruke innsatsen på området som en konkurransefaktor.

Både myndigheter og næringsliv bør starte sine forberedelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.