Guttorm Schjelderup og Petter Bjerksund ved NHH argumenterer i innlegget «Ut og stjæle eiendom» 12. august (igjen) for lavere kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon. Et enkelt regnestykke viser hvorfor det blir feil.

Høyesterett tar utgangspunkt i at grunneieren reinvesterer i objekter med samme avkastningsnivå som de avståtte. Mister man eiendom, skal erstatningen sette grunneieren i stand til å reinvestere i lignende eiendom.

Den avkastningen Høyesterett har i tankene, pleier for næringseiendom å bli angitt i form av «yield», altså forholdstallet mellom årlig leieinntekt og eiendommens salgsverdi.

Anta at grunneieren mister en eiendom som genererer seks millioner i leieinntekt, og som har en salgsverdi på 100 millioner, altså en eiendom med seks prosent yield. Ifølge anvisningen til Høyesterett skal da bruksverdierstatningen beregnes slik: 6 millioner / 6 % = 100 millioner.

Grunneieren kan reinvestere erstatningsbeløpet i en eiendom til 100 millioner, med samme avkastningsnivå som den avståtte. Denne nye eiendommen vil derfor også gi grunneieren en årlig leieinntekt på seks millioner. De «nye» årlige inntektene er identiske med de tapte, og grunneieren har fått full erstatning.

Hvis man legger Schjelderup og Bjerksunds råd om kapitaliseringsrente til grunn, risikerer man at erstatningen i dette tilfellet ble satt til 6 millioner / 2 % = 300 millioner. I så fall kan grunneieren investere i tre eiendommer, hver på 100 millioner, og oppnådd en årlig inntekt tre ganger høyere enn de tapte.

Det er ikke formålet med regelen om bruksverdierstatning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.