Rollen til «compliance»-funksjonen – som skal følge med på om virksomheten foregår i tråd med regelverk og interne retningslinjer – er særlig trukket frem i Arctic-saken. Hva er egentlig rollen til en compliance-avdeling? Og hva bør den ikke være?

Jeg er selv én av disse «i compliance», riktignok ikke i Arctic eller noen av de andre meglerhusene, men en som har tatt del i den ekstreme utviklingen av fagområdet og rollen over det siste tiåret.

Her er mine tre anbefalinger:

  • Compliance skal være en uavhengig kontrollfunksjon.

Styreleder Inge K. Hansen i Arctic skriver i DN at juridisk og compliance skal skilles i to avdelinger. Det er en veldig god beslutning som flere burde følge, men den gir kun effekt om compliance blir plassert riktig, uten en operativ rolle.

Etter prinsippet om tre forsvarslinjer plasseres compliance i annen linje. Førstelinje er selve forretningen og operative enheter, inkludert juridisk, med egne rutiner. Tredje linje er internrevisjon, med kontroll av de to andre. Compliance i annen linje er ansvarlig for løpende kontroll av førstelinjes etterlevelse og med kort vei for eskalering av avvik til ledelse og styre.

  • Compliance skal ikke delta i daglig drift og bidra i beslutningsprosesser.

Compliance bør ikke ta operative beslutninger, da møter de seg selv i døren når de skal kontrollere etterlevelsen. Det er forretningen, førstelinjen, som eier all risiko og som også må ta beslutninger, gjerne med råd fra juridisk. Compliance skal være uavhengig.

... bør ikke ta operative beslutninger, da møter de seg selv i døren

  • Compliance er mer enn «hva er lov».

Selv om risikohåndtering i finansnæringen er sterkt regulatorisk basert, har flere finansforetak styrket kontroll på risiko knyttet til omdømme og kommersialisering – utforming og utførelse av produkter og tjenester – som i seg selv kan ha store konsekvenser for et selskap og dets inntjening. Setter du kunden først, er det disse risikoområdene du bør følge med på når selskapet overgår salgsforventninger kvartal etter kvartal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.