DNs dekning av Økokrims arbeid er et viktig bidrag til samfunnsdebatten. Økonomisk kriminalitet er en trussel mot næringslivet og velferdsstaten og svekker tilliten til våre finansielle systemer. Det er bra vi spør hva som kan gjøres for at vi skal bli bedre.

Jeg har tillit til at Økokrim gjør en god jobb. Men jeg ser at vi har utfordringer i kampen mot økonomisk kriminalitet. Sammen med finansministeren og arbeids- og sosialministeren har jeg møtt åtte etatsledere for å se på hva vi kan gjøre.

Vi vurderer om sivilrettslig inndragning skal innføres og ser på regelendringer for å bedre det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Straffelovrådet skal vurdere endringer i reglene om inndragning av straffbart utbytte. Regjeringens strategi mot hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen fra 2017 er under revisjon.

Regjeringen har styrket etterforskningsfeltet i politiet med 83 millioner kroner for 2020. Det har vært en ressursøkning til Økokrim de siste par årene. Jeg kan ikke utelukke at de trenger flere ressurser – men jeg tror ikke det alene er svaret på utfordringene.

Fremover skal Økokrim bistå og bidra til kompetanseheving i politidistriktene i større grad. Økokrim skal bidra til etableringen av lokale inndragningsspesialister og se på behovet for et kompetansesenter for inndragning.

Økokrim skal sammen med Politidirektoratet gjennomgå etterretningen innen økonomisk kriminalitet.

Norge ønsker å være et foregangsland i kampen mot økonomisk kriminalitet og vil fremover se på hva som kan gjøres for å bli bedre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.